پروژه نصب و راه اندازی مدیریت ناوگان و ترمومتر شرکت پالایش نفت هرمز

پروژه نصب و راه اندازی مدیریت ناوگان و ترمومتر شرکت پالایش نفت هرمز
سردبیر
تاریخ انتشار: 1400/03/30 16:53

اجرای پروژه ی مدیریت ناوگان و ترمومتر بر روی کشنده های شرکت پالایش نفت هرمز توسط تیم تخصصی شرکت نیک آوازه در تاریخ 1400/03/25