logo
blog cover

انواع هزینه‌ها در سیستم لجستیک

20 شهریور 1402

پر واضح است که انواع هزینه‌ها؛ یکی از حیاتی ترین اقدامات برای تصمیم گیری و ارزیابی مقایسه گزینه های مختلف طراحی شبکه لجستیک خواهد بود. به همین دلیل در این مقاله به بررسی انواع هزینه‌ها در سیستم لجستیک نگاهی خواهیم انداخت.


روش های مختلف بررسی هزینه ها در سیستم لجستیک


در ابتدا، روش های مختلف بررسی هزینه ها و نمونه های مربوط به حوزه لجستیک را ارائه خواهیم داد.


در سیستم لجستیکی، می‌توان هزینه‌ها را به اشکال مختلف سازمان‌دهی کرد.


هزینه‌های ثابت و متغیر


  • هزینه های ثابت

این گروه به هزینه هایی گفته می‌شود که با توجه به حجم فعالیت تغییر نمی‌کنند و ماهانه به صورت ثابت باید پرداخت شود.

 

  • هزینه های متغیر

این گروه به هزینه هایی گفته می‌شود که با توجه به حجم فعالیت تغییر می‌کنند.


به عنوان مثال، اجاره انبار یک هزینه ثابت است و هزینه سوخت یک هزینه متغیر است.

 

هزینه‌های مستقیم/غیر مستقیم

 

  • هزینه‌های مستقیم

هزینه‌های مستقیم؛ کارمزد‌هایی هستند که می توان به یک محصول خاص اختصاص داد.


  • هزینه‌های غیر مستقیم

هزینه‌های غیرمستقیم هر مقداری است که پس از تعیین قیمت مستقیم باقی می‌ماند.

فرض کنید یک شرکت؛ ابزار موس را برای رایانه‌ها تولید می‌کند و مقدار پلاستیک استفاده شده برای تولید هر محصول، دقیقا مشخص است.


 سپس در سیستم، به تفصیل پرداخت هزینه پلاستیک مورد نیاز برای ساخت موس اختصاص داده می شود و از طرفی اجاره انبار نیز هزینه غیر مستقیم خواهد بود که باید در لیست هزینه‌ها درج شود.

هدف این روش این است که بدانید برای تولید یک محصول، چقدر هزینه می‌شود.

 

هزینه های مهندسی شده / اختیاری


  • هزینه های مهندسی شده

هزینه های مهندسی شده دارای یک اتصال ورودی-خروجی مشخص هستند و اگر یک کسب و کار یک روز طول بکشد تا یک ظرف تولید کند، پیوند ورودی-خروجی مشخص است.

ورودی یک روز کار و خروجی یک ظرف است.

 

  • اختیاری

کارمزدهای اختیاری هزینه هایی هستند که هیچ رابطه ورودی آشکاری ندارند.

 

محرک‌های انواع هزینه‌ها در سیستم لجستیک

 

معمولاً محرک‌های هزینه را می توان به دو نوع مختلف تقسیم کرد:

 

- محرک های هزینه مبتنی بر حجم:

 تمام هزینه های ناشی از حجم تولید (یا فروش) را در نظر بگیرید. این کلاس نزدیک به هزینه‌های متغیر تعریف شده در واژه نامه هزینه ها است.


- محرک های هزینه های غیرحجمی:

کارمزدها مستقیماً با حجم تولید ارتباط ندارند.

 

روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت، قیمت ها را به چهار نوع سازماندهی می کند:

 

- سطح واحد:

مرتبط با فعالیت های انجام شده و هر بار است که یک واحد تولید می شود.


- سطح دسته ای:

متصل به اقدامات انجام شده برای گروهی از تیم های محصول، مانند دسته ای یا بار تحویل.


- سطح محصول:

مرتبط با فعالیت های انجام شده در صورت نیاز برای حمایت از تولید هر نوع محصول متفاوت.


- سطح تسهیلات:

هزینه هایی که برای حفظ کل صنعت انجام می شود.


از آنجایی که محرک هزینه «ویژگی است که برای محاسبه نحوه تحمیل قیمت و بهترین روش دریافت هزینه برای اقدامات یا محصولات استفاده می‌شود»، در نتیجه محرک‌های هزینه در هر مورد، از صنعت به صنعت دیگر متفاوت است.

بنابراین، ما به فهرستی برای انتخاب محرک های هزینه در یک سیستم لجستیک نیاز داریم.


مدل های محرک های هزینه مربوط به جابجایی های حمل و نقل عبارتند از:


- حجم کالاهای حمل شده

- وزن کالای حمل شده

- مسافتی که کالا طی آن حمل می شود

- تعداد تحویل

- ساعات کار

 

محرک‌های هزینه در فعالیت‌های انبارداری

 

محرک‌های هزینه در جابجایی‌های انبار را می‌توان در شش فعالیت کلی که بررسی‌ها به‌عنوان رخداد در یک انبار شناسایی کرده‌اند، توصیف کرد.

 

شش فعالیت کلی در انبارها:


دریافت:

وسیله نقلیه را تخلیه و بررسی کنید که محصولات آسیب نبینند.


PUT-AWAY:

مکان محصول مشخص می شود و فرم های موجودی به روز می شوند.


ذخیره سازی:

محصولات به صورت فیزیکی نگهداری می شوند.


انتخاب سفارش:

محصولات از انبار بازیابی می شوند و فرم های موجودی به روز می شوند.


بسته بندی، ساخت و مرحله بندی:

محصولات به اندازه کافی بسته بندی، برچسب گذاری شده و برای حمل و نقل در بنادر بارگیری قرار می گیرند.


حمل و نقل:

وسیله نقلیه را بارگیری کنید و بارنامه و اطلاعیه حمل و نقل از قبل برنامه ریزی شده است.

 

هنگام بررسی محرک های هزینه عمل ذخیره سازی می توان یک مدل ارائه داد. از یک مطالعه موردی توسط راث و همکاران، اجاره بهای فعالیت ذخیره سازی ممکن است بر اساس هزینه های متحمل شده برای انبار باشد.

به عنوان مثال، برای تعیین پرداخت ماهانه برای یک مصرف کننده خاص، استانداردی که به طور طبیعی به ذهن می رسد، حجم استفاده شده در انبار توسط این مصرف کننده است.


در نتیجه تقسیم هزینه‌ها در مدیریت سیستم‌های لجستیکی کمی پیچیده است؛ اما درک صحیح از نحوه صرف هزینه ها باعث می شود که یک شبکه لجستیک به نحو احسن کار کند و در چارچوب فعالیت های فعلی خود امکان توسعه را داشته باشد.

 بنابراین با توجه به تعاریفی که در بالا از دسته بندی هزینه ها ارائه کردیم، می توانید با کمک کارشناسان داخلی خود اطلاعات دقیقی در مورد مدیریت و هزینه های سیستم خود به دست آورید.

در مقالات بعدی علاوه بر ادامه بررسی عوامل دخیل در هزینه های مدیریتی، سایر پارامترهای مدیریت شبکه لجستیک را به تفصیل مورد بررسی قرار خواهیم داد.

دسته بندی ها:سیستم لجستیک

جدیدترین مقاله